Jak przesłać pliki?

Prześlij pliki pocztą e-mail
Załącz gotowy projekt do wiadomości e-mail i wyślij na adres: info@mpen.pl, podając nazwę oraz numer zamówienia. Pomoże nam to w identyfikacji Twojego zlecenia. Dostarczone w ten sposób pliki poddamy bezpłatnej weryfikacji pod względem poprawności przygotowania do druku. Wielkość załączonych plików nie może przekroczyć łącznie 15 MB. Otrzymanie Twojej wiadomości zostanie potwierdzone informacją zwrotną.

Przyślij plik na płycie CD/DVD
Nagraj plik na płytę i przyślij do nas na adres: MULTIMA, 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 23. Opisz kopertę oraz płytę nazwą oraz numerem zamówienia. Jeśli przesyłasz kilka plików dla różnych projektów – nazwij je w czytelny sposób i załącz informacje, które pomogą nam przypisać odpowiedni plik do danego zamówienia . Wybór tej drogi dostarczenia plików powoduje wydłużenie terminu realizacji zlecenia.