Terminy realizacji

1. Termin realizacji zlecenia jest zawsze podawany indywidualnie przez pracowanika mPen.pl w wiadomości e-mail ustalającej warunki zamówienia.

2. Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, nświąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji jest liczony od godz 8.00 dnia roboczego następnego po poprawnym (zgodnym z wytycznymi) złożeniu zamówienia.

3. Przybliżony termin wykonania standardowego zlecenia:
długopisy bez nadruku/graweru: 3 dni.
długopisy z nadrukiem/grawerem: 10 dni.
W przypadku dużych ilości lub nietypowych zamowień termin zostanie ustalony indywidualnie.

4. Termin dostawy zamówionych towarów ustalony z mPen.pl jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go
traktować jako terminu ostatecznego.

5. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze
strony mPen.pl w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie
informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

6. Odbiór zamówionego towaru następuje osobiście lub za pośrednictwem firm wysyłkowych.

7. Czas dostarczenia przesyłki. Przesyłki doręczane są w następnym dniu roboczym do wszystkich miast, w których zlokalizowane są przedstawicielstwa danej firmy kurierskiej lub maksymalnie do dwóch dni roboczych w pozostałych miejscowości na terenie kraju.

8. Sklep Internetowy mPen.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie z winy spedytora (prosimy o weryfikację zawartości przesyłki w obecności kuriera). Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia przesyłki za dopłatą.

9. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba że umowa stanowi inaczej.

10. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) Sklep Internetowy mPen.pl może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych
przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności.